top of page

Comptabilitat i auditories

La transparència és un dels principis d'actuació d'Ecos de Mali. A continuació pots consultar resums dels nostres comptes anuals i els respectius infomes d'auditoria. Aquests informes són elaborats de forma desinteressada i independent per l'auditora Bové Montero y Asociados.

Exercici 2021

Ejercicio 2021

Ejercicios anteriores

Ecos de Mali
bottom of page