Comptabilitat i auditories

La transparència és un dels principis d'actuació d'Ecos de Mali. A continuació pots consultar resums dels nostres comptes anuals i els respectius infomes d'auditoria. Aquests informes són elaborats de forma desinteressada i independent per l'auditora Bové Montero y Asociados.

Exercici 2020

Exercici 2019

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016

Exercici 2015

Exercici 2014

Ecos de Mali